Buurtgroen Houtwijkerveld verfraaien za

In de groene wijk Houtwijkerveld is 1.5 ha groen in beheer genomen door de buurt i.s.m Stichting MEERGroen. We hebben er al een bos( met nest- en egelkasten en een stinsen planten ondergroei) , een bloemenweide met heuvels en een 'wadi', een boomgaard en amfibieënpoel gerealiseerd. In overleg kan er ook op ander dagen gewerkt worden. Graag zelfs

Houtwijkerveld 8
2131 ME Hoofddorp
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 16:30
11 van 15 beschikbaar

Resultaat

Deze dag gaan we de boomgaard verzorgen, de amfibieënpoel opknappen, nestkastjes schoonmaken en in het bos zaailingen verwijderen en stinsenbolletjes vrijzetten. En we verzamelen zaailingen voorde Meerbomen.nu actie om landelijk voedselbossen en klimaatbossen aan te leggen.. voor niets

Bijzonderheden

We verzamelen bij de buurtcoördinator op Houtwijkerveld 8 De dag wordt begeleid door mensen van de buurt werkgroep die er al werken. Voor gereedschap, werkhandschoenen wordt gezorgd.

Aangemelde groepen

Hieronder staan de namen van de groepen vrijwilligers die samen komen helpen.

  • Houtwijkerveld 25