Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het fonds zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel een betrokken samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt.  

Dat doet het Oranje Fonds samen met anderen, want dat is de enige manier om een samenleving vorm te geven. In de eerste plaats betekent dat samen met sociaal initiatiefnemers. Dat zijn mensen die een probleem zien en er iets aan doen. Zij zetten zich in voor anderen die geraakt worden door armoede, uitsluiting, eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid. Zij helpen mensen hun eigen kracht weer te vinden om eruit te komen. 

Het Oranje Fonds ondersteunt de sociaal initiatiefnemers waar het maar kan.  Bijvoorbeeld met  financiering en  het delen van kennis. En het fonds geeft initiatieven erkenning en zichtbaarheid die zij verdienen én nodig hebben om succesvol te kunnen zijn. Waar nodig maakt het fonds zich hard voor deze sociale initiatieven en hun rol in de maatschappij. En vanuit de overtuiging dat we het sámen moeten doen, trekt het fonds ook op met een verscheidenheid aan partners. Zo worden krachten gebundeld en bruggen gebouwd, tussen mensen en organisaties.

Het Oranje Fonds is het grootste sociale fonds van Nederland en de Caribische delen in ons Koninkrijk. Een professionele organisatie met 20 jaar ervaring. In 2002 ontstaan toen het namens alle Nederlanders als huwelijkscadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, het zeer betrokken beschermpaar. Het fonds is bovendien bij iedereen ook bekend om NLdoet, de Appeltjes van Oranje, Burendag en Maatjes. Maar bovenal is het 'gewoon' een groep mensen. Die elke dag samenwerken vanuit één gedeelde drijfveer: ertoe willen dóen.