Financiële bijdrage

NLdoet is uitgesteld tot 28 & 29 mei 2021. Vanaf 16 november 2020 tot 23 april 2021 was het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet 2021 klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,00. Voor ons budget geldt: op = op! Let op: de deadline voor het indienen van een financiele aanvraag is inmiddels verstreken.
Het Oranje Fonds maakt toegekende bijdragen begin mei naar de organisaties over. Dan worden ook de promotiepakketten verzonden. De publiekscampagne om vrijwilligers te werven start half april. 

Je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je een klus op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra stap in Mijn Oranje Fonds. Ons campagneteam beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen en voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 3 weken uitsluitsel.

Om klussen veilig uit te kunnen voeren, mag je dit jaar (naast de €350) voor maximaal €50 aan de volgende beschermende middelen aanvragen: mondkapjes, desinfecterende gel, handschoenen en zeep. Deze 50 euro extra geldt alleen voor deze beschermende middelen. Je mag maximaal €350 aanvragen voor klusmaterialen. 

 

Algemene criteria bijdrage NLdoet

Ook in 2021 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op om organisaties te helpen, maar hebben zij ook middelen om hun activiteiten uit te laten voeren. De maximale bijdrage is € 350,= en kon worden aangevraagd van 16 november 2020 tot 23 april 2021 (LET OP: op = op). Deze deadline is inmiddels verstreken, een bijdrage aanvragen is niet meer mogelijk. Als je vragen hebt, mail dan naar het NLdoet team: nldoet@oranjefonds.nl

Aanvragers moeten aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Scholen of zorginstellingen moeten in ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname;
 2. De klus past bij het karakter van NLdoet: de organisatie zoekt op 28 en/of 29 mei 2021 nieuwe vrijwilligers (die niet reeds verbonden zijn aan de organisatie) die iets concreets doen ten behoeve van jullie organisatie en/of doelgroep. Een uitzondering hierop, i.v.m. corona, betreft organisaties die werken met een van de volgende kwetsbare doelgroepen: ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking. Deze organisaties mogen de klus dit jaar ook alleen met eigen vrijwilligers uitvoeren;
 3. Per adres/locatie kan 1 financiële bijdrage worden aangevraagd. Dit geldt ook voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen. Als jullie organisatie meerdere kluslocaties heeft, kun je per locatie een bijdrage aanvragen;
 4. De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
 5. De kosten moeten in verhouding staan tot de klus en de benodigde vrijwilligers. Bij grote klussen wordt eerder het maximale bedrag toegekend dan bij kleine(re).
 6. De aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door de sociaalmaatschappelijke organisatie waar de klus plaatsvindt, niet door de organisatie die de vrijwilligers levert. 
 7. De klus wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
 8. Uw organisatie heeft geen openstaande posten van voorgaande aanvragen. 

TIP: Plan je een grote klusdag? Meld de verschillende deelklussen aan. Deelklussen kunnen verschillende mensen aanspreken, zo vergroot je de kans op meer vrijwilligers.

TIP: Jullie organisatie kan natuurlijk ook meedoen aan NLdoet zonder bijdrage. Zolang de klus op de website staat aangemeld, ontvang je  een gratis promotiepakket op het door jullie opgegeven adres. Hierbij geldt: 1 pakket per organisatie, zo lang de voorraad strekt.

2021 werken in de tuin
2021 openlucht concert
2021 in de klas

Wat vergoeden we

 • Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, bomen en struiken, klein ijzerwaar etc; Vermeld bij de aanvraag nauwkeurig de benodigde hoeveelheden en het aantal ruimtes, zo kunnen wij de bijdrage goed bepalen;
 • De aanschaf van alleen deze kant-en-klare goederen: kasten die tijdens de klus in elkaar worden gezet, gordijnen en rails die tijdens de klus worden opgehangen, vloerbedekking die tijdens de klus wordt gelegd, lampen en armaturen die tijdens de klus worden bevestigd en opbergbakken voor opruim/sorteerklussen.
 • Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, scheppen;
 • Eten/drinken voor alle harde werkers: maximaal € 50,=;
 • Kosten voor schoonmaakmiddelen, maximaal € 50,=;
 • Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in jullie buurt of dorp. Bij deze klussen mag je maximaal € 300,= besteden aan eten en drinken.
 • Om klussen veilig uit te kunnen voeren, mag je dit jaar (naast de €350) voor maximaal €50 aan de volgende beschermende middelen aanvragen: mondkapjes, desinfecterende gel, handschoenen en zeep. Deze 50 euro moet zijn opgenomen in de oorspronkelijke aanvraag. Het is niet mogelijk hier een heroverweging voor aan te vragen. 

Uitsluitend voor organisaties waar mensen met een fysieke of mentale beperking wonen of dagbesteding krijgen:

 • Kosten voor een uitstapje, zoals de huur van de bus en entreegelden - mits het organiseren van uitjes niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort;
 • Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers en visagisten in het kader van een verwen(mid)dag: maximaal € 150,=;.

Uitsluitend voor maatschappelijk intermediairs in vrijwilligerswerk:

 • Kosten voor een klus bij een hulpbehoevende particulier: maximaal € 150,-- per klus,  mits dit soort klussen tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort.

Wat vergoeden we in ieder geval niet:

 • Klussen of organisaties die niet voldoen aan alle genoemde criteria;
 • De aanschaf van gereedschap;
 • De aanschaf van anders dan bovengenoemde kant-en-klare goederen en gebruiksartikelen;
 • Materiaal om de locatie te versieren;
 • Huur van een locatie;
 • Prijsjes voor bingo’s of andere spellen en acties;
 • Kosten van drukwerk, foto's of promotiemateriaal;
 • Kosten voor cadeautjes/bedankjes, workshops of trainingen voor vrijwilligers.

Administratie

Ongeveer 2 a 3 weken voor NLdoet worden de toekenningen uitbetaald, onder vermelding van NLdoet2021 en het projectnummer. Let op: bewaar alle aankoopbonnen goed. Het Oranje Fonds kan vragen de aankoopbewijzen ter verantwoording toe te sturen. Mocht dit voor jullie organisatie gelden, dan worden jullie tijdig op de hoogte gesteld. In dat geval ontvang je 2 a 3 weken voor NLdoet een voorschot van 80% van het toegekende bedrag. Het restantbedrag wordt vervolgens na NLdoet berekend en uitbetaald.