Samen worden we steeds groener en duurzamer!

Op de NL Doet dag organiseert Basisschool Palmenhof een reeks boeiende en educatieve activiteiten om de schoolomgeving te verrijken en te verduurzamen. De dag zal een combinatie zijn van praktisch werk, educatie en het bevorderen van biodiversiteit. De deelnemers, waaronder leerlingen, ouders en buurtbewoners, worden betrokken bij verschillende projecten die gericht zijn op het vergroenen van de schoolomgeving en het creëren van een duurzame leefomgeving. Hieronder worden de geplande activiteiten beschreven:

Aanleggen van een Kruidenbak in de Voortuin:

Om de schoonheid van de voortuin te vergroten en tevens een educatieve ruimte te creëren, zal er een kruidenbak worden aangelegd. Deze bak zal worden gevuld met diverse kruiden zoals basilicum, munt, peterselie en andere aromatische planten. Leerlingen zullen de handen uit de mouwen steken door de grond voor te bereiden, de bak te vullen met aarde en vervolgens de kruidenplanten te planten. Ze zullen ook leren over de verzorging van kruiden en hoe ze deze kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Bouwen van een Houten Omheining rondom de GFT- en Restafvalbakken:

Met het oog op een georganiseerde en schone afvalverwerking zal er een houten omheining worden gebouwd rondom de GFT- en restafvalbakken op het schoolterrein. Dit project zal niet alleen helpen bij het netjes houden van de omgeving, maar zal ook dienen als een educatief voorbeeld van hoe afval gescheiden kan worden en waarom dit belangrijk is voor het milieu. Deelnemers zullen samenwerken om de omheining te construeren en vervolgens uitleg krijgen over het belang van afvalbeheer en recycling.

Creëren van een Takkenrail:
Een takkenrail biedt niet alleen een visueel aantrekkelijke toevoeging aan de buitenruimte, maar ook een plek waar dieren kunnen schuilen en nestelen. Leerlingen zullen helpen bij het maken van de takkenrail door takken te verzamelen, te sorteren en ze vervolgens op een geschikte manier te plaatsen om een beschutte omgeving te vormen. Dit project zal ook worden gebruikt als een educatieve kans om te leren over de rol van dode takken en bladeren in het ecosysteem en het bevorderen van biodiversiteit.

Bouwen van een Bijenhotel:
Het bijenhotel zal worden opgezet om een veilige en gastvrije omgeving te bieden voor bestuivende insecten, met name bijen. Leerlingen zullen leren over het belang van bijen voor de natuurlijke omgeving en de voedselvoorziening. Samen met deelnemers zullen ze werken aan het creëren van nestgelegenheden voor verschillende soorten bijen door materialen zoals bamboe, houtblokken en stro in een speciale structuur te plaatsen. Dit project zal niet alleen helpen bij het behoud van de bijenpopulatie, maar zal ook fungeren als een educatieve bron over ecologische diversiteit en het belang van bestuivende insecten voor onze voedselvoorziening.

Tijdens de NL Doet dag op Basisschool Palmenhof zullen deze activiteiten niet alleen de fysieke omgeving van de school verrijken, maar ook een gelegenheid bieden voor deelnemers om samen te werken, te leren over duurzaamheid, biodiversiteit en het belang van zorg voor onze natuurlijke omgeving. Het evenement zal niet alleen een praktische impact hebben op de schoolomgeving, maar zal ook een blijvende indruk achterlaten door het vergroten van het bewustzijn over milieukwesties en het stimuleren van betrokkenheid bij duurzame initiatieven.

Noordweg 442
4333 KL Middelburg
Route
Vrijdag 15 maart
09:00 - 14:30
4 van 7 beschikbaar

Resultaat

Milieubewustzijn en Educatie: Deelname aan deze activiteiten biedt een educatieve ervaring voor zowel leerlingen als deelnemers. Het creëren van een bijenhotel kan bijvoorbeeld educatieve kansen bieden over het belang van bestuivende insecten in de natuur, terwijl het aanleggen van een kruidenbak kan leren over duurzame voedselproductie en plantenverzorging.

Biodiversiteit en Natuurbehoud: Door het creëren van een takkenrail en bijenhotel draagt de school actief bij aan het behoud en de bevordering van biodiversiteit in de lokale omgeving. Deze constructies bieden onderdak en bescherming aan verschillende insecten en kleine dieren, wat de ecologische diversiteit ten goede komt.

Duurzame Afvalverwerking: Het bouwen van een omheining rondom de GFT- en restafvalbakken dient niet alleen als een praktische manier om afval gescheiden te houden, maar ook als een educatieve kans om het belang van afvalbeheer en recycling te benadrukken.

Verfraaiing van de Schoolomgeving: Alle genoemde projecten dragen bij aan het verbeteren van de esthetiek en functionaliteit van de schoolomgeving. Een aantrekkelijke en goed onderhouden omgeving kan de betrokkenheid van leerlingen vergroten en een positieve indruk achterlaten op ouders, bezoekers en buurtbewoners.

Community Engagement: Deelname aan NL Doet en het uitvoeren van deze projecten bevordert de betrokkenheid van de gemeenschap. Het betrekt niet alleen de schoolgemeenschap, maar ook ouders, buurtbewoners en andere vrijwilligers. Dit versterkt de banden binnen de buurt en draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid.

Lange Termijn Duurzaamheid: Door deze projecten uit te voeren, wordt een basis gelegd voor duurzame praktijken binnen de school. Het kan leiden tot voortdurende aandacht voor milieubewustzijn, duurzaamheid en het onderhouden van de gecreëerde structuren op lange termijn.

Deze specifieke activiteiten tijdens NL Doet dragen niet alleen bij aan de fysieke veranderingen van de schoolomgeving, maar hebben ook als doel om educatie, milieubewustzijn en betrokkenheid te bevorderen. Het uiteindelijke doel is een duurzamere, leerrijke en aantrekkelijke omgeving te creëren waarin de gemeenschap samenwerkt en zich bewust wordt van het belang van zorg voor het milieu.

Bijzonderheden

Je kunt je vooraf aanmelden bij de directeur: g.schroevers@onzewijs.nl

Contact

mevrouw
 
G.
 
Schroevers