Help de Natuurtuin Zoetermeer mooi te houden

De Natuurtuin Zoetermeer beslaat een oppervlakte van 2 ha. De Natuurtuin is aangelegd om op kleine schaal alle van oudsher in Zoetermeer voorkomende levensgemeenschappen van planten en dieren te herbergen, zoals zomer- en wintergraanakkers, een boomgaard, moeras met riet en biezen, bloemrijke hooilanden, sloten en singels, een braakliggende hoek en een griend.
Het voortbestaan van de Natuurtuin is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Reguliere onderhoudsvrijwilligers zorgen voor het overgrote deel van het onderhoud, zoals knotten, snoeien, maaien, wieden e.d. vrijwilligers. Maar tijdens landelijke vrijwilligersacties zoals NLdoet worden eveneens onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Tientallen mensen werken dan enthousiast een paar uur heerlijk in de buitenlucht. Er wordt gesnoeid, gemaaid, er worden paden aangelegd en verhard en er worden sloten geschoond.

Turfberg 1
2716 LT Zoetermeer
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 15:00
4 van 30 beschikbaar

Resultaat

Na een dag van extra inzet door de deelnemers aan NLdoet zijn er veel werkzaamheden verricht waar de reguliere vrijwilligers niet aan toekomen, en waardoor de tuin net die extra opknapbeurt krijgt die hem voor bezoekers zo aantrekkelijk maakt.

Bijzonderheden

Westerpark: ingang Turfberg, naast nr 1, op de borden richting Natuurtuin/Westpunt volgen. Verzamelen bij de ingang van de Natuurtuin.

Aangemelde groepen

Hieronder staan de namen van de groepen vrijwilligers die samen komen helpen.

  • de vette haas
  • Jaspers-duo