Aanpak watermanagement en onderhoud complex

Door klimaatverandering is het steeds belangrijker om aan goed watermanagement te doen en zijn we als moestuinders afhankelijk van schoon regen- en slootwater! Ten behoeve van een goede waterhuishouding op ons moestuincomplex willen we de slootschotten/waterkeringen beter laten functioneren door geregeld onderhoud. Hierdoor gaan we de toegankelijkheid van deze slootschotten verbeteren door nieuwe paden aan te leggen.
Omdat NL Doet altijd een gezellige dag is om samen aan de slag te gaan, willen we ook onderhoud doen aan ons clubhuis (voorjaarsschoonmaak), de pluktuin (paden opknappen en snoeien) en het opruimen en versnipperen van snoeihout. We sluiten af met een gezamenlijke lunch!

Planetenweg 1 a
2651 JA Berkel en Rodenrijs
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 13:00
12 van 25 beschikbaar

Resultaat

- Betere waterhuishouding door onderhoud aan slootschotten en toegankelijkheid tot de waterkeringen.
- Schoon en fris clubhuis
- De paden van de pluktuin zijn opgeknapt zodat we makkelijk en veilig toegang hebben tot de fruitbomen.
- Hergebruik van snoeihout door het versnipperen tot houtsnippers.
- Contacten en gezelligheid!