Veelgestelde vragen

Organisatie / Algemeen

Wat is NLdoet?

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil te maken.

NLdoet vindt in 2022 plaats op 11 en 12 maart.

 

Wanneer is NLdoet?

In 2022 is NLdoet op 11 en 12 maart. Vanaf 8 november 2021 kunnen organisaties hun activiteit aanmelden op de site. Op www.nldoet.nl kan iedereen zich aanmelden voor een leuke vrijwilligersactiviteit in zijn of haar omgeving. 


Doen de leden van het Koninklijk Huis en het Kabinet weer mee?

Leden van de Koninklijke Familie, ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders hebben zich tot nu toe jaarlijks ingezet tijdens NLdoet. Hier zijn wij als Oranje Fonds heel blij mee. Wij hopen dat ze dit blijven doen. Maar ook sporters, artiesten, radio- en tv-sterren en het bedrijfsleven doen mee. Al deze steun geeft NLdoet een extra bijzonder tintje.

Waarom is NLdoet verspreid over twee dagen?

NLdoet vindt op vrijdag én zaterdag plaats, zodat deelnemende organisaties de keuze hebben hun activiteit op een werkdag of een vrije dag aan te bieden. Op deze manier kunnen er meer mensen meedoen. Organisaties die meedoen aan NLdoet hoeven dus niet op twee dagen activiteiten te organiseren. Er kan gekozen worden voor een dag of dagdeel.

Hoe ben je verzekerd tijdens NLdoet?

De verzekering van iedereen die meedoet aan NLdoet, van organisaties die een activiteit aanbieden tot vrijwilligers, is de verantwoordelijkheid van de organisatie die de activiteit organiseert. In de meeste gevallen hebben vrijwilligersorganisaties al een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. We adviseren hen om na te gaan of de voorwaarden ook van toepassing zijn tijdens NLdoet! Mocht je tijdens NLdoet een groot evenement organiseren, dan kun je wellicht beter een evenementenverzekering afsluiten. Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij. Het Oranje Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade tijdens NLdoet.

Wordt er landelijk campagne gevoerd?

Natuurlijk voert het Oranje Fonds ook dit jaar weer een grote campagne op radio,  televisie en social media om NLdoet bij iedereen onder de aandacht te brengen. De campagne start half januari en roept heel Nederland op om mee te doen.

Wordt er ook in mijn woonplaats in de media aandacht aan NLdoet besteed?

​​​​​​De kans is groot dat ook in jouw woonplaats in de krant een artikel verschijnt en op de lokale radio de radiospot te horen is. Maar je kunt natuurlijk ook zelf samenwerking zoeken met de lokale media. Als je een leuke activiteit hebt of er een VIP komt, vinden zij het vaak leuk om er aandacht aan te besteden. Stuur hen een persbericht of bel even. Tips voor publiciteit vind je onder het kopje ‘Ertoe doen’.

Wat kan de gemeente doen tijdens NLdoet?

Goedlopend vrijwilligerswerk is belangrijk voor elke gemeente. NLdoet is een landelijk evenement waarmee lokaal vrijwilligerswerk wordt gepromoot en waarbij gemakkelijk kan worden aangesloten. Het is ook een laagdrempelige manier om als gemeentelijke organisatie te starten met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen of om te laten zien wat de gemeente al op dat terrein doet.

Gemeentes kunnen met medewerkers, de gemeenteraad of het college van B&W ook zelf vrijwilligerswerk doen tijdens NLdoet. De burgemeester of wethouder kan daarnaast een actieve rol spelen in de promotie vooraf. Bijvoorbeeld door als ambassadeur vrijwilligersklussen te werven of lokaal de officiële aftrap te geven van NLdoet.

Ook kunnen gemeentes:

  • steunpunten vrijwilligerswerk stimuleren mee te doen door hen financieel te ondersteunen;
  • middelen en faciliteiten beschikbaar stellen aan organisatoren van vrijwilligersactiviteiten;
  • netwerken en mediarelaties betrekken en inzetten;
  • specifieke kennis aanbieden door advies te geven aan een vrijwilligersorganisatie.

Wat is Koninkrijk Doet?

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk vindt Doet plaats, op hetzelfde moment als in Nederland De actie werkt daar ook op dezelfde manier als in Nederland. Het Oranje Fonds werkt per eiland samen met lokale partijen om ter plekke Doet te kunnen organiseren. Het overkoepelende geheel van alle ‘Doets’ noemen we Koninkrijk Doet.