Over het Oranje Fonds

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: een sociaal verbonden Nederland.

Om dat te bereiken is een sterk sociaal netwerk nodig: een samenleving waar we er voor elkaar wíllen en kúnnen zijn. Want als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het Oranje Fonds zoveel mogelijk initiatiefnemers en organisaties die mensen duurzaam betrekken bij de samenleving.

Pijlers

Het Oranje Fonds werkt binnen vier pijlers aan het versterken van de sociale samenhang in Nederland. Binnen iedere pijler steunen we sociale projecten met geld, kennis, netwerken en erkenning. 

Onze pijlers zijn:

  • Betrokken samenleving
  • Gelijke kansen
  • Zorgen voor elkaar
  • Kennis, Impact & Innovatie