Financiële bijdrage

NLdoet vond in 2022 plaats op 11 en 12 maart 2022.  Van 8 november 2021 tot 31 januari 2022 was het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor een NLdoet 2022 activiteit. Het maximaal aan te vragen bedrag was € 350,00. Voor ons budget geldt: op = op!
Inmiddels is de deadline verstreken en is NLdoet 2022 achter de rug. In 2023 vindt NLdoet plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Vanaf november 2022 kun je hiervoor als organisatie je activiteit aanmelden en een bijdrage aanvragen.

Procedure

Het Oranje Fonds maakt toegekende bijdragen 2 á 3 weken voor NLdoet naar de organisaties over. Dan worden ook de promotiepakketten verzonden. De publiekscampagne om vrijwilligers te werven start half januari. 

Je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je een klus op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra stap in Mijn Oranje Fonds. Ons campagneteam beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen en voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 3 weken uitsluitsel.

Algemene criteria bijdrage NLdoet

Het Oranje Fonds kan een bijdrage geven voor NLdoet activiteiten. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op om organisaties te helpen, maar hebben zij ook middelen om hun activiteiten uit te laten voeren. De maximale bijdrage voor 2022 was € 350,= en kon worden aangevraagd van 8 november 2021 tot 31 januari 2022 (LET OP: op = op).

Aanvragers moeten aan alle onderstaande voorwaarden voldoen

 1. De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Scholen of zorginstellingen moeten in ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname;
 2. De klus past bij het karakter van NLdoet: de organisatie zoekt op 11 en/of 12 maart 2022 NIEUWE vrijwilligers (die niet reeds verbonden zijn aan de organisatie) die iets concreets doen ten behoeve van jullie organisatie en/of doelgroep. mensen met een lichamelijke beperking.
 3. Per adres/locatie kan 1 financiële bijdrage worden aangevraagd. Dit geldt ook voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen. Als jullie organisatie meerdere NLdoet locaties heeft, kun je per locatie een bijdrage aanvragen;
 4. De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
 5. De kosten moeten in verhouding staan tot de activiteit en de benodigde vrijwilligers. Bij grote activiteiten wordt eerder het maximale bedrag toegekend dan bij kleine(re).
 6. De aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door de sociaalmaatschappelijke organisatie waar de activiteit plaatsvindt, niet door de organisatie die de vrijwilligers levert. 
 7. De activiteit wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.
 8. Jullie organisatie heeft geen openstaande posten van voorgaande aanvragen. 

TIP: Plan je een grote NLdoet dag? Meld de verschillende deelactiviteiten aan. Deze kunnen verschillende mensen aanspreken, zo vergroot je de kans op meer vrijwilligers.

TIP: Jullie organisatie kan natuurlijk ook meedoen aan NLdoet zonder bijdrage. Zolang de activiteit op de website staat aangemeld, ontvang je  een gratis promotiepakket op het door jullie opgegeven adres. Hierbij geldt: 1 pakket per organisatie, zo lang de voorraad strekt.

Wat vergoeden we

 • Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, bomen en struiken, klein ijzerwaar etc; Vermeld bij de aanvraag nauwkeurig de benodigde hoeveelheden en het aantal ruimtes, zo kunnen wij de bijdrage goed bepalen;
 • De aanschaf van alleen deze kant-en-klare goederen: kasten die tijdens de activiteit in elkaar worden gezet, gordijnen en rails die tijdens de activiteit worden opgehangen, vloerbedekking die tijdens de activiteit wordt gelegd, lampen en armaturen die tijdens de activiteit worden bevestigd en opbergbakken voor opruim/sorteerklussen.
 • Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, scheppen;
 • Eten/drinken voor de vrijwilligers: maximaal € 50,=;
 • Kosten voor schoonmaakmiddelen, maximaal € 50,=;
 • Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in jullie buurt of dorp. Bij deze activiteiten mag je maximaal € 300,= besteden aan eten en drinken.

Uitsluitend voor organisaties waar mensen met een fysieke of mentale beperking wonen of dagbesteding krijgen:

 • Kosten voor een uitstapje, zoals de huur van de bus en entreegelden - mits het organiseren van uitjes niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort;
 • Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers en visagisten in het kader van een verwen(mid)dag: maximaal € 150,=;.
 • Grote zorginstellingen met veel locaties mogen voor maximaal 50 daarvan een bijdrage aanvragen.

Uitsluitend voor maatschappelijk intermediairs in vrijwilligerswerk:

 • Kosten voor een activiteit bij een hulpbehoevende particulier: maximaal € 150,-- per activiteit. Mits hetgeen gedaan wordt tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort.

Wat vergoeden we in ieder geval niet

 • Activiteiten of organisaties die niet voldoen aan alle genoemde criteria;
 • De aanschaf van gereedschap;
 • De aanschaf van anders dan bovengenoemde kant-en-klare goederen en gebruiksartikelen;
 • Materiaal om de locatie te versieren;
 • Huur van een locatie;
 • Prijsjes voor bingo’s of andere spellen;
 • Kosten van drukwerk, foto's of promotiemateriaal;
 • Kosten voor cadeautjes/bedankjes, workshops of trainingen voor vrijwilligers.

Administratie

Ongeveer 2 a 3 weken voor NLdoet worden de toekenningen uitbetaald, onder vermelding van NLdoet2022 en het projectnummer. Let op: bewaar alle aankoopbonnen goed. Het Oranje Fonds kan vragen de aankoopbewijzen ter verantwoording toe te sturen. Mocht dit voor jullie organisatie gelden, dan worden jullie tijdig op de hoogte gesteld. In dat geval ontvang je 2 a 3 weken voor NLdoet een voorschot van 80% van het toegekende bedrag. Het restantbedrag wordt vervolgens na NLdoet berekend en uitbetaald.