Zwerfafval opruimen en kunstwerk schoonmaken

Beschrijving activiteit
Het initiatief behelst de realisatie van rond de honderd woningen
door De Binnenhaven op het Stadswerfpark in Almere-Haven. Het gaat om een
bijzonder, experimenteel woonzorgconcept als winnende uitkomst
van de landelijke prijsvraag Who Cares in 2017, door de gemeente
Almere met de Rijksbouwmeester. Dit initiatief levert een bijdrage
aan de toekomstbestendigheid van Almere Haven, zowel ruimtelijk,
programmatisch als maatschappelijk.
Het project geeft een antwoord op het vraagstuk hoe de onderlinge
zorg en zelfredzaamheid van bewoners dusdanig gefaciliteerd kan
worden dat professionele zorg (zo lang mogelijk) wordt uitgesteld tot
het moment dat die echt nodig is.
Na vaststelling van de projectopdracht start de
ontwikkelingsfase van de Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling. De
in de projectopdracht benoemde randvoorwaarden en
uitgangspunten worden uitgewerkt in samenwerkingsafspraken met
de wooncoöperatie om te komen tot gezamenlijke planuitwerking
voor onderhavige locatie.
Onderdeel van de gezamenlijke verdere planuitwerking is
participatie, en zijn optimalisatiemogelijkheden in programmatische
en ruimtelijke zin, en verkenning van fondsen om het gemeentelijke
tekort terug te brengen naar nul of zo veel mogelijk te beperken.
Anderzijds mag het concept van de coöperatie geen geweld
aangedaan worden en dient ook de ruimtelijke kwaliteit van
aanvaardbaar niveau te zijn. Een grondexploitatie is het resultaat
van de planuitwerking en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan
de raad. Wij bouwen niet alleen woningen, wij organiseren een duurzame woonwijk, waar de leden van de wooncoöperatie voor zichzelf, elkaar en de bewoners van de naastliggende wijken de Werven en De Hoven zorgen en kennis delen.
Voordat we daadwerkelijk kunnen bouwen organiseren we allerlei buurtverbinders activiteiten om de bewoners van de naastgelegen woonwijken te laten ervaring wat de wooncoöperatie De BinnenHaven voor een buur wil zijn. 1 van de activiteiten is het schoonmaken van de wijk, het opruimen van zwerfafval rondom het speelterrein De SpeelHaven wat onze buur gaat worden. Dit doen we samen met de betaalde buurtverbinders van de Schoor in Almere-Haven. We willen dit keer extra aandacht voor het schoonmaken, opknappen van het kunstwerk De Krokodil, met ook wat niet planten voor het naastliggende rosarium.

Parkwerf 138
1354 EB Almere
Route
Zaterdag 16 maart
11:00 - 16:00
20 van 20 beschikbaar

Resultaat

We willen meer buurtbewoners laten kennismaken met de Wooncoöperatie De BinnenHaven en wat onze coöperatie voor de buurt kan betekenen. Dat kan zijn gebruik van gemeenschappelijke ruimtes voor een leuke ochtend of middag. Maar ook het samen onderhouden van het openbaar groen en het opruimen van zwerfafval. Het kunstwerk de Krokodil opknappen met wat nieuwe planten en de huidige planten vakkundig snoeien. Daarnaast zijn wij nog opzoek naar vrijwilligers en jonge mensen die in onze wooncoöperatie willen wonen

Bijzonderheden

Ons terrein ligt naast de Sporthal Almere-Haven, we zullen buiten beachvlaggen plaatsen