Wilgen snoeien en waterdoorgangen markeren

Wilgen knotten

We hebben op de tuin ca. 30 wilgen staan die we ieder jaar knotten. Het wordt op een natuurvriendelijke wijze gedaan waarbij we steeds enkele bomen per jaar snoeien. Een deel van de wilgentenen gebruikt de tuinders, maar dit jaar hebben we nog een plan. Er staat op het terrein een zeecontainer met gereedschap en deze valt zeer op. We willen de container bekleden met wilgentakken. Daarna planten we Hedera- stekken voor de wilgentakken en krijgen we een groene muur, wat beter past in de natuurlijke omgeving. Wanneer Hedera groter wordt trekt het insecten en krijgt het besjes wat een belangrijke voedselbron is voor o.a. merels.

Waterdoorgangen merken

We hebben een groot terrein met verschillende slootjes en gootjes. Omdat onze tuinen laag liggen hebben we regelmatig wateroverlast. We hebben in kaart gebracht wat de noodzakelijke afvoeren zijn om de wateroverlast te beperken. De buizen zijn inmiddels doorgespoeld en er zijn nieuwe afvoeren aangelegd. Dit helpt! We willen nu de doorvoeren markeren met tuinpalen zodat deze afvoeren herkenbaar zijn en blijven voor tuinders. Zo kunnen we sneller verstoppingen op het terrein ontdekken en oplossen. We gaan het markeren met kleine paaltjes die we in een kleur verven.

Friesestraatweg 420 1
9746 TL Groningen
Route
Zaterdag 16 maart
09:30 - 12:30
11 van 12 beschikbaar

Resultaat

We hopen door dat aan het eind van NL Doet de zeecontainer met gereedschap mooi is bekleed met wilgentakken en Hedera en dat de waterdoorgangen op het terrein gemarkeerd zijn met paaltjes. We hopen tevens dat een groep nieuwe vrijwilligers uit de wijk onze tuin en vereniging leert kennen.

Bijzonderheden

Je kunt je melden bij onze kantine. Dat is wanneer je het hek door bent gegaan aan de linkerkant van het hoofdpad. Hier kan je je spullen eventueel kwijt of je omkleden.