Samen snoeien en samen groeien op kinderopvang de Bombardon

De Bombardon is een kleinschalige kinderopvang door ouders in Utrecht. Het is niet-commercieel, laagdrempelig en heeft geen betaalde krachten. Alsnog lukt het sinds decennia om kinderen dagelijks veilig en met veel liefde te laten opgroeien. De Bombardon beschikt over een prachtige tuin waarbij we proberen de kinderen zo veel mogelijk buiten bij wind en weer van de natuur te laten genieten.

Op de Bombardon betrekken de ouders de kinderen jaarlijks bij activiteiten rond de tuin. Dit jaar heeft de Bombardon het thema ‘water’ gekozen. Kinderen spelen het liefst de hele dag met water. Op een zomerse dag worden heel wat gietertjes met water rondgesjouwd. Om duurzamer om te gaan met water wil de Bombardon graag werken aan haar eigen waterbeheer. Door het plaatsen van regentonnen willen we het regenwater beter vasthouden. Om verdroging te voorkomen, gaan we de tuin verder vergroenen en een schaduw- en speelplek (wilgenhut) voor de kinderen creëren. Daarnaast willen wij ook algemeen onderhoud aan de tuin verrichten, waarbij er tijd zal zijn voor gezelligheid tijdens koffie en taart. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom en kunnen zich heerlijk vermaken op de Bombardon.

Tot op de Bombardon in je oranje tuinbroek!

Bouwstraat 53
3572 SP Utrecht
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 16:00
2 van 3 beschikbaar

Resultaat

-vergroenen van de tuin van de kinderopvang
-opvangen van regenwater voor de tuin
-sociale, interactieve en fysieke activiteiten voor jong en oud
-educatief moment voor de kinderen