Samen gaat het beter, sneller en is het veel leuker

In de Stadstuin komen s 'zomers heel veel mensen uit de naaste omgeving om te genieten van de tuin en van ontmoetingen. Maar ook samen in de tuin aan de slag, zorgt voor verbinding in de wijk. Ook dit jaar willen we met vrijwilligers op vrijdagmiddag 15 maart de tuin in gereedheid brengen. Zodat hij weer tot "bloei" kan komen. Help je mee? Neem zelf even tuinhandschoenen mee en doe oude schoenen aan.

Johan Wilhem Thibautstraat 31
4336 EA Middelburg
Route
Vrijdag 15 maart
10:00 - 12:30
3 van 12 beschikbaar

Resultaat

We hopen dat we de tuin weer kunnen opruimen samen, snoeien doet nl bloeien. Ook worden houtsnippers aangebracht in de tuin, zodat de borders beter bereikbaar worden. Voor mensen woonachtig in het aangrenzende verpleeghuis en deelnemers van het Ontmoetingcentrum voor mensen met beginnende dementie willen de de tuin weer aantrekkelijk en toegankelijk maken.

Bijzonderheden

We verzamelen ons om 10 uur in de Stadstuin. Thibautstraat 31/33 in Middelburg

Contact

SVRZ Zeeland
mevrouw
 
H.F.
 
Joosse