Nicolaaskerk Oldenzijl: maak de historie weer zichtbaar en schilder mee!

In het mooie Groninger landschap ligt de middeleeuwse Nicolaaskerk van Oldenzijl als een baken op een groene wierde. Rond de kerk ligt het oude kerkhof met een kleine honderd graven. De grafstenen vertellen met teksten en symbolen hoe de mensen vroeger en nu met de dood zijn omgegaan. Daarmee is het kerkhof van groot cultuurhistorisch en landschappelijk belang. Een groot deel van de graven is in de afgelopen jaren gerestaureerd/gerepareerd en ligt er weer fraai bij. Wat (nog) níet is aangepakt is de belettering op de stenen, die vaak haast of helemaal niet leesbaar is. En juist de teksten (en ook de symbolen) op de grafstenen laten de historie zien van de mensen die eerder woonden en leefden in Oldenzijl. De graven zijn inmiddels wel allemaal ontcijferd en beschreven in het boekje 'Dood en begraven in Oldenzijl' van Teun Juk. Inmiddels is ook een voorzichtig begin gemaakt met het opnieuw beletteren van een aantal stenen. Met een verbluffend resultaat! Maar het is met recht monnikenwerk en er is nog heel veel te doen. We zoeken daarom, ter aanvulling van onze werkgroep, nieuwe vrijwilligers. Kom ons helpen met deze dankbare klus. Want hoewel tijd en haast betrekkelijke begrippen zijn op een kerkhof, zijn veel teksten té mooi om nog veel langer onleesbaar te blijven.

Oldenzijlsterweg 4
9986 XM Oldenzijl
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 15:00
5 van 5 beschikbaar

Resultaat

Wat zou het fijn zijn als de fraaie teksten op alle stenen weer te lezen zouden zijn, de symbolen weer zichtbaar zouden worden en dat daarmee de verhalen van eerdere bewoners weer tot leven zouden komen.
Dus kom erbij en help mee om de historie weer tot leven te wekken!

Bijzonderheden

Werkzaamheden vinden plaats onder voorbehoud van het weer.