Maak jij de Boshoes Crea & Fun-dag tot een succes, door te komen helpen?

Uitstapje/ Crea & Fun-dag op eigen locatie. De beschrijving hiervan vindt u bij gewenste resultaat. Wat doen we verder? Wie zijn we? Rondmeer Zorg bied zorg en begeleiding aan jongeren van 12 tot 23 jaar en (jong-) volwassenen met een autismespectrumstoornis, adhd en een licht verstandelijke en/of psychische beperking. Ook (gedeeltelijk) schooluitvallers, thuiszitters kunnen we hulp bieden. Doordat de stap naar of de eisen op een school te groot zijn wordt er maatwerk aangeboden. Een combinatie van school met dagbesteding. Op de dagbesteding wordt dan in een andere omgeving en setting gewerkt aan de doelen die voor het optimaal kunnen volgen van onderwijs nodig zijn. De behandeling die wij bieden heeft als doel om positieve veranderingen in de levens van de zorgvragers te bewerkstelligen. Elke zorgvrager heeft zijn/haar eigen hulpvraag. Aan de hand hiervan stelt de begeleider een behandelplan op. Hierin staan behandeldoelen opgenomen. Sommige zorgvragers hebben als doel om tot rust te komen. Vanuit deze rust willen zij zich verder ontwikkelen. Daarnaast zijn er mensen die als doel hebben grenzen te ontdekken en verleggen. Anderen willen een zinvolle dagbesteding. Verder komt het voor dat de zorgvrager op zijn werk niet goed functioneert (vastlopen, burn-out). We onderzoeken dan samen waar de knelpunten liggen. Zorgvragers doen hier positieve ervaringen op die ze in hun rugzak kunnen steken. We willen elke zorgvrager binnen zijn eigen kaders en op zijn eigen niveau zover mogelijk op weg helpen. Wij maken de zorgvragers bij de werkzaamheden die zij uitvoeren bewust van de risico’s die er zijn. We leren hen in te schatten welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet. Hiervan leren zij. Tevens is het doel van het traject om zorgvragers respect voor natuur, mens en dier bij te brengen. Wij bieden maatwerk voor deelnemers verdeeld over 4 locaties: Hoeve Twente, Houbenhof, Rondmeer en 't Boshoes. Op deze manier kunnen we de deelnemers de ruimte bieden en goede persoonlijke begeleiding.

Heide 3 b
6093 PA Heythuysen
Route
Zaterdag 16 maart
15:00 - 20:00
4 van 4 beschikbaar

Resultaat

Onze deelnemers hebben vaak een zeer klein sociaal leven door hun beperkingen. Zeker in de corona periode is de sociale omgeving alleen meer kleiner geworden. De meeste deelnemers zijn buiten de dagbesteding bij ons dan ook alleen maar thuis. Rondmeer en 't Boshoes is een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten. Hoe fijn zou het zijn om juist hier samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, mekaar beter te leren kennen en vooral plezier samen te hebben. Op de Crea & Fun-dag kunnen de deelnemers samen een gezellige dag beleven maar ook ouders en broertjes/ zusjes van de deelnemers zijn welkom. We willen samen in groepjes een stoere graffiti workshop doen, waarbij ieder zijn eigen creativiteit mag ontdekken, daarna gezamenlijk lekker eten, aansluitend een leuke quiz om mekaar beter te leren kennen en tot slot een gezellige activiteit in de vorm van lasergamen voor diegene die actief willen zijn of Silent disco voor diegene die de dag rustig in hun ‘eigen bubbel’ willen afsluiten. Echter kan dit niet zonder extra hulp, begeleiding en/of ondersteuning verwezenlijkt worden. De problematiek zorgt ervoor dat ze niet met extra prikkels en uitdagingen kunnen omgaan zonder een vaste begeleider in hun nabijheid. Tevens zijn er extra handen nodig bij de workshop, gezamenlijk eten spelleiding of als er een onvoorziene omstandigheid plaatsvindt. Hoeveel personeel en vrijwilligers? Voordat wij deze aanvraag gingen indienen hebben we overleg gehad met collega’s. Deze willen ook allemaal komen helpen, echter zoeken wij dan nog minimaal 4 vrijwilligers om te ondersteunen en deze activiteit tot een groot succes te laten worden. Voor 't Boshoes zou het gaan om 15 deelnemers, er komen 4 personeelsleden van 't Boshoes en dan zoeken wij 4 vrijwilligers. Wat zou het fijn zijn als deze vrijwilligers ook na deze NL Doet-dag ons op regelmatige basis willen blijven ondersteunen. Meerwaarde: Wij willen deze Crea en Fun-dag samen met 3 andere locaties ( Hoeve Twente, Rondmeer, Houbenhof) doen. Dit willen we doen omdat onze jongeren een zeer klein sociaal netwerk hebben en we met deze activiteit hopen wij dat ze andere jongeren ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Hierdoor helpt deze activiteit hun mee om het sociaal leven te vergroten. Tevens zijn we met meer begeleiders en vrijwilligers die elkaar nu nog niet kennen wat zorgt voor extra handjes en ook hierdoor ontstaan er mogelijk heel fijne en goede contacten voor de toekomst

Bijzonderheden

Vrijwilligers, deelnemers en personeel verzamelen bij 't Boshoes op Heide3B en gaan dan samen naar Rondmeer Heide 3 in Heythuysen.

Contact

mevrouw
 
W.A.J.
 
Korten-Verhaegh