Het bouw klaar maken van de locatie Vingerhoedstraat in Woubrugge

Plan van de jongeren in Woubrugge, vernieuwing skatebaan/voetbalkooi.

Wij van het jeugdwerk van ,De Driemaster zijn actief in de gemeente Kaag en Braassem. Wij zijn actief in alle elf dorpskernen. D.m.v. activiteiten en Outreachend werken proberen wij op een laagdrempelige manier in contact te komen met de jongeren in Kaag en Braassem. Zo ook in de dorpskern Woubrugge: hier zijn we een groep jongeren tegengekomen en we zijn in gesprek geraakt. Dit is alweer twee jaar geleden. In die gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat er voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar niets te doen is. Op de vraag wat zouden jullie graag willen, kwam naar voren dat ze de huidige skateplek en voetbalkooi zouden willen opknappen en vernieuwen. We hebben aangegeven dat er van de jongeren zelf dan ook inzet wordt verwacht en dat we samen een goed plan moeten maken om draagvlak te realiseren. Inmiddels zijn we al weer ruim 2 jaar verder en na een crowdfunding en diverse overleggen en presentatie mag het plan gaan starten om te gaan realiseren. De start is het bouwrijp maken wat wil zeggen hekwerken weg, tegels verwijderen, halfpipe 9 Skate0 slopen, zodat de aannemer aan de slag kan. Dit gaan we doen op zaterdag 16 maart 2024 vanaf 9 uur en hopen veel dorps genoten jong en oud te mogen ontmoeten om samen een plek te realiseren voor ontmoeten, spelen en bewegen te creëren voor alle leeftijden en doelgroepen
Plan en locatie

Het plan is om de ruimte bij de skatebaan/voetbalkooi te renoveren en te vernieuwen. Deze plek is te vinden naast de tennisbaan aan de Vingerhoedstraat in Woubrugge. Het betreft het gebied van de blauwe lijnen.

De totale herinrichting bestaat uit deelprojecten:
• JOP, een Jongeren Ontmoeting Plek
• Skatebaan, zelfbouw.
• Renovatie/ vernieuwen voetbalkooi, met bestaande materialen en of nieuw.
• Ontmoetingtuin. Het gaat om een gebied van ongeveer 15,6x30=450m2.

Vingerhoedtstraat 2
2481 XD Woubrugge
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 17:00
37 van 40 beschikbaar

Resultaat

het gewenste resultaat is dat na deze dag alle hekwerken, tegels zijn verwijderd, de oude skate Halfpipi is verwijderd en bruikbare onderdelen opgeslagen voor hergebruik. Daarnaast hopen we zoveel mogelijk mensen uit het dorp te mogen ontvangen die samen met de jongeren aan de slag gaan

Bijzonderheden

Je kunt je aanmelden met schep, kruiwagen , gereedschap op de locatie. Zelf zorgen we via de gemeenten aanvullend gereedschap en afvoerbak.