Aanleggen recreatiebos Laarstraat faseII

Knotploeg Duiven gaat het natuur perceel aan de Laarstraat uit te breiden met “een bos”.
Dit is een uitbreiding op de succesvolle activiteiten van NLDoet 2020 en 2022!

Knotploeg Duiven heeft voor NLDoet 2020 en 2022 een poel uitgediept en vergroot aan de Laarstraat in Duiven. De poel is hierdoor weer waterdragend geworden en heeft bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in dit gebied. Verder is er in 2022 het navolgende gerealiseerd:
• Een broeihoop aangelegd voor reptielen;
• Aanwezige singel gedunt en takhout versnipperd;
• Wandel, struin- of laarzenpad aangelegd met de snippers;
• Takkenril(len) t.b.v. kleine zoogdieren en insecten aangelegd;
• 125 Knotwilgen poten;
• Plaatsen van diverse zelfbestuivende fruitbomen en notenbomen.

Dit voorstel voor uitvoering tijdens NLDoet 2024 haken we weer aan op onze eerdere initiatieven. De activiteiten in zijn totaal te groot om tijdens NLDoet 2024 uit te voeren. De gemeente ondersteunt hierin wederom in. Tijdens NLdoet is het bedoeling dat kinderen, ouders en andere vrijwilligers bomen poten en snipperpaden aanleggen.

Activiteiten:
Om op het aanpalende perceel een ‘bos’ te realiseren zijn de volgende activiteiten gepland:
• Aanwezige singel dunnen en takhout versnipperen en snippers verzamelen.
• Snippers voor aan te leggen wandel, struin- of laarzenpad in het te realiseren bos.
• Aanleggen van takkenril(len) t.b.v. kleine zoogdieren en insecten.
• Het planten van diverse bomen geleverd door gemeente Duiven en planten stekken van Meerbomen.nu.
Knotploeg Duiven zoekt hiervoor de samenwerking met:
• Imkervereniging
• Aanwonenden Laarstraat en Lommerweide
• Gemeente Duiven
• Meerbomen.nu

Context:
Ter info de gemeente Duiven heeft in mei 2021 de Plakse Weide aangewezen als gemeentelijk uitbreidingsgebied. Een wijk waar zo’n 300 huizen gerealiseerd zullen worden. Dit gebied is aanpalend aan het terrein waar Knotploeg Duiven de poel aan heeft vergroot aan de Laarstraat.
Ons aanvullende groene initiatief
De nieuw te ontwikkelen wijk aan de oostrand van Duiven vraagt om een toekomstgerichte visie voor dit kleine natuurterrein aan de Laarstraat.
Knotploeg Duiven kijkt vooruit en ziet kansen om het perceel aan de Laarstraat verder te ontwikkelen en hierdoor te versterken, zodat er aan de oostkant van Duiven een nieuwe parel kan ontstaan en uitgroeien tot een groene stapsteen in een agrarisch én enigszins monotoon landschap.
De poel aan de Laarstraat ligt in een buffergebied tussen Duiven en Zevenaar. De omgeving wordt gekenmerkt door landbouw en dient als een overgangsgebied tussen wonen en recreëren. De Laarstraat is een veelgebruikt ommetje voor bewoners uit Duiven-Oost.

Laarstraat 20
6921 RP Duiven
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 13:00
4 van 15 beschikbaar

Resultaat

Gewenst kwalitatief resultaat:
• Toegankelijkheid perceel vergroten en benutten;
• Aantrekkelijk maken voor aanwonenden en jeugd;
• Het perceel aan de Laarstraat verder te ontwikkelen en hierdoor te versterken voor de toekomstige ontwikkeling van de Plakse Weide;
• Doelen: spelen, recreëren, ontspannen en genieten;
• Rustplek voor passanten realiseren;
• Bijdrage klimaatadaptieve doelen door vergroening.

Gewenst kwantitatief resultaat:
• Takhout versnipperen en hergebruiken op het perceel wandelpaden;;
• Poten bomen en stekken;
• Aanleggen Wandelpaden.

Bijzonderheden

Tegenover nummer 20

Aangemelde groepen

Hieronder staan de namen van de groepen vrijwilligers die samen komen helpen.

  • Familie Bos-Stam