Voorbeelden van deelname natuurorganisaties

Hieronder vindt u voorbeelden van natuurorganisaties die al eerder hebben meegedaan aan NLdoet.

Herbert Koster,
IVN Almere

We hebben twee klussen aangemeld: een werkmiddag voor een middelbare school. Met zo'n 20 leerlingen van klas 2 is verder gewerkt aan het Natuur-Ontdekpad in het Vroege Vogelbos in Almere Haven. Er is een takkenril gebouwd en er is een (groot) nest gemaakt (ook van takken). En er waren werkzaamheden in de IVN Bostuin, boswerk in het Vroege Vogelbos en een derde groep is verder gegaan met het werk aan het Natuur-Ontdekpad. Beide dagen stonden dus in het teken van buiten bezig zijn. De belangrijkste reden om deel te nemen aan NLdoet is om met een grote groep mensen een grote slag te slaan in allerlei werkzaamheden. Een bijkomend voordeel is dat het ook altijd veel publiciteit oplevert en dat is voor de lange termijn erg belangrijk Wij hebben theehuis het Eksternest (dat ook gelegen is op het landgoed) gevraagd om de koffie/thee en de catering te regelen, zodat wij ons daar niet meer druk over hoefden te maken en ons volledig konden focussen op begeleiding van het werk.
De bijdragen van het Oranje Fonds voor de NLdoet dag is gedeeltelijk aan de catering opgegaan. De catering geeft wel een extra cachet aan de dag; het maakt het extra bijzonder. Het is alsof je de vrijwilligers op een cadeautje kunt trakteren. Het gezamenlijk eten en drinken draagt prettig bij aan de dag. De landelijke mediacampagne genereert veel publiciteit en bekendheid. Mensen en instellingen willen daar graag bij zijn. Het genereert vrijwilligers en daardoor is het een belangrijk onderdeel van de NLdoet dag. Er leeft ook een bewustzijn dat men aan iets bijzonders bijdraagt ... in heel Nederland steken mensen de handen uit de mouwen, het staat al weken in de krant en zelfs op tv wordt er aandacht aan besteed. Wat ook prettig bijdraagt is de koninklijke belangstelling. Onze verwachtingen zijn uitgekomen. De ervaring is erg positief. Je zet de organisatie lokaal weer op de kaart. Daarnaast levert het concrete klusresultaten op; werkzaamheden worden gedaan.

TIPS
• Maak er een feestje van!
• Gebruik een deel van het budget voor sociale aspecten, bijvoorbeeld gezamenlijke koffie/thee met wat lekkers erbij. Of als het kan een broodjeslunch met soep. Zo wordt een aangename dag voor iedereen!

Cynthia Borras,
boswachter Natuurmonumenten Waddengebied

Het strand van Schiermonnikoog is breedste strand van Europa en om het schoon te houden hebben wij zeker helpende handen nodig. Na de winterstormen ligt er namelijk veel rommel op het eilander strand. Ik had de klus op Twitter gezet en krijg van koffie bedrijf Pezze gratis koffie aangeboden voor de vrijwilligers. De klus organiseer ik verder in samenwerking met de gemeente Schiermonnikoog ( ze leveren net als Natuurmonumenten 1trekker+ chauffeur) Je hoort veel meer over NLdoet (tv, radio, posters)dan 3 jaar geleden. En dat is mooi want dat levert ook resultaat op. Onze deelname is heel goed bevallen Er waren 50 vrijwilligers en we hebben ongeveer 10km strand schoongemaakt en 2300kg vuil opgeruimd! NLdoet leverde extra vrijwilligers (40) op en van de bijdrage konden we materialen huren en kopen die we nodig hadden voor de klus.

TIP

• Praat zoveel mogelijk erover op sociaal media dit levert nog leuke verassingen op zoals onverwachte samenwerkingen of sponsoring voor koffie en lunch.

Ton Wetjens,
IVN Maasduinen

Wij hadden een aantal klussen op stapel staan: een stuk heide in de natuur wat overwoekert was met dennen en berken opstand in ere herstellen. Een slechtvalkpaartje op de Martinustoren in Venlo een nestkast bezorgen zodat ze wel succesvol kunnen broeden. En een oude siertuin en vijver in ere herstellen. Met herstel van dit stukje natuur is een step stone gemaakt voor vlinders/zweefviegen en amfibieën in dit gebied. Het slechtvalkpaartje probeerde al 3 jaar te broeden op de toren maar het legsel ging steeds verloren door ontbreken goede nestgelegenheid. De oude siertuin en vijver was te groot voor de oude vrouw die het moest onderhouden. We wilden haar daar graag bij helpen. Vroeger was het namelijk een hele mooie tuin. Wij hebben van de financiële bijdrage materiaal gehuurd en we hebben een kast zelf gemaakt. Met behulp van dit geld en de vrijwilligers werd dit ineens wel haalbaar. Om de vijver vis vrij te maken is een gespecialiseerde groep mensen ingehuurd die elektronisch de vissen hebben weggevangen zodat de amfibieën waterbiotoop in ere is hersteld. Het snoeien en kappen van bomen en herplanten van struiken en tuin hebben we als vereniging gedaan aangevuld met externe vrijwilligers die zich hadden aangemeld via de website. Door de landelijke campagne hebben zich ook enkele personen aangemeld om te helpen die nog geen lid waren. En nu mogelijk lid worden op termijn en ons komen helpen. Maar ook de aankleding van de tuin met NLdoet vlaggetjes en spandoek leverde belangstelling op. Met het installeren van de slechtvalkkast kwam zelfs de plaatselijke TV opnames maken. Trouwens er zijn 3 jonge slechtvalken groot geworden en uitgevlogen. Dus deelname levert onze vereniging ook nog PR op. Daarnaast heeft het ook de saamhorigheid binnen de vereniging versterkt. Het is trouwens heel fijn dat NLdoet er is. Met deze actie kunnen we als natuurvereniging een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving van mens en dier en deze verbeteren in onze regio.