Nationale Postcode Loterij partner NLdoet

Dankzij een grote extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij krijgt de vrijwillige inzet in ons land de komende jaren een stevige impuls. De bijdrage is bedoeld voor NLdoet én voor een nieuwe campagne gericht op werving van vrijwilligers en ondersteuning van maatjesinitiatieven.  

Zo maken we samen met u én alle deelnemers van de Postcode Loterij vrijwilligerswerk in ons land nog sterker!