Veel snoeiwerk voor verbetering molenbiotoop

Bij de Boterslootse molen in Noordeloos dient een forse verbetering van de molenbiotoop plaats te vinden. Een lokale ondernemer zorgt voor een hakselaar en kettingzaag (gecertificeerde mensen)

Vol, bekijk de alternatieven
Grotewaard 1
4225 PA NOORDELOOS
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 15:00
0 / 5 beschikbaar

Resultaat

Optimale molenbiotoop, waardoor de molen weer probleemloos kan draaien

Bijzonderheden

U kunt zich op de dag zelf melden bij de molenaar, Hans Troost. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.