Schurenberger Park Zomerklaar!

Schurenberger Park

Het Schurenberger Park is een initiatief van buurtbewoners uit de Hoensbroekse wijk Maria-Gewanden en Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Het groengebied is het resultaat van het werk van vrijwilligers die een nieuwe bestemming zochten voor het terrein van de voormalige sportvelden van voetbalvereniging VKC en Korfbalvereniging Mariarade. Het park bestaat uit 3 in elkaar overlopende gebieden: een levensloopbos, activiteitenterrein en een natuurlijk bos.
Tijdens NL Doet dag 2019 willen we het park zomerklaar maken:
- Braamstruiken, heesters snoeien, overhangende takken verwijderen
- Gras maaien
- Trappen onkruidvrij maken i.v.m. veiligeheid en doorgang.
- Herdenkingscirkel schoonmaken (i.v.m. gladde mosaanslag, deze wordt verwijderd)
- Aanbrengen afscheiding van het activiteitenterrein door het aanbrengen van groen
- Zitbanken schoonmaken

Inschrijven
Vaesraderbosweg 4
6432 PG HOENSBROEK
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 17:00
1 / 30 beschikbaar

Resultaat

Het park is openbaar toegankelijk. We willen door middel van deze actie het park weer schoon en vooral veilig maken voor passanten van het park.
Daarnaast brengen we vrijwilligers uit de buurt samen om gezamenlijk betekenis te geven aan de ontwikkeling en onderhoud van het park.
- Schoon
- Veilig
- Vriendelijk
- Uitnodigend
- Verbinding tussen park, bewoners uit de buurt en vrijwilligers vergroten

Bijzonderheden

Ter info: het park heeft geen eigen postadres. Het postadres dat opgegeven is, behoort toe aan een tuincentrum dat verderop gelegen is.