IVN Peize zoemt door...

We gaan op NL Doet bezig op twee plekken. Op 1 plek bij de zwaluwtil aan de hoge weg gaan we zorgen dat de zwaluwen weer klei kunnen pakken om hun nest mee te maken. We maken een aantal stukken bij de waterkant weer vrij van onkruid .
In het bos, bij de heemtuin gaan we verder met het rooien van bramenstruikjes, zodat de heide weer goed kan groeien. Vorig jaar is er een heel stuk afgegraven en nieuw veen gestort, zodat hier weer heide gaat bloeien.
Op een vorige NL Doet dag hebben we een insectenhotel gebouwd voor onze zoemers. We zouden hier nu graag een mijmerbank bij plaatsen. Ook zal er een stuk wei weer opnieuw ingezaaid worden met bloemenzaad.
Er zijn een aantal bomen omgetrokken, hier zal zand tegenaan gestort worden, zodat de zandbijen hier mooi hun nesten in kunnen maken.

Deze klus is vol, bekijk de alternatieven
Karlingakkers 1
9321 EM Peize
Route
Zaterdag 29 mei
13:00 - 16:00
0 van 10 beschikbaar

Resultaat

We gaan verder met het project heel Noordenveld zoemt, we creëren meer plaatsen voor onze bijen en insecten om in te nestelen en om nectar te vergaren.
Tegelijkertijd helpen we de huiszwaluwen aan klei voor hun nesten.

Contact

mevrouw
 
Y.S.
 
van der Veen