Handen uit de mouwen in de Kalverpolder

Stichting Kalverpolder voert met vrijwilligers het beheer en onderhoud uit voor Staatsbosbeheer in de Kalverpolder. Op de eilandjes in de polder wordt riet en gras gemaaid, bramen en boomopslag verwijderd.
Na een kop koffie vertrekken we met boten naar één van de percelen. Daar gaan we het gemaaide materiaal harken en afvoeren.

Inschrijven
Kalverringdijk 32 A
1509 BT ZAANDAM
Route
Vrijdag 15 maart
09:30 - 14:00
8 / 25 beschikbaar

Resultaat

Aan het eind van de dag is dit perceel helemaal geruimd en weer klaar voor het (weide)vogelbroedseizoen.

Bijzonderheden

U bereikt het terrein van Stichting Kalverpolder op de fiets over de Zaanse Schans (50 meter voorbij de laatste molen) of met de auto via de Engewormer. Ons terrein ligt naast de Scouting.

Aangemelde groepen

Hieronder staan de namen van de groepen klussers die samen komen helpen.

  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • lions Zaanstreek de Banne