Een bij hoort erbij. Wilde bloemenzaden zaaien aan de Feanhout’.

Zo heet ons plan!. We vinden het erg leuk om als buurt hier aan mee te werken. Eerder hebben we ook al meegedaan met nestkasten voor vogels, waarbij we de jeugd konden laten zien hoe het met de broedvogels gaat.
Onze locatie aan de Feanhout ligt in Feanwâlden, aan de randen van een vijver. De vijver is bedoeld om water op te vangen en heeft een hele brede rand, die nu door de gemeente intensief wordt gemaaid. De vegetatie bestaat nu uit gras met soorten als ruw beemdgras, rood zwenkgras en struisgras, met vrijwel geen bloeiende planten. De bodem is zandig, de vochttoestand is matig vochtig tot droog en de locatie ligt vol op de zon. Onze locatie sluit aan op de rand bij de vijver. Dat is bijzonder, want in de vijverrand groeien soorten als Echte koekoeksbloem en Grote boterbloem
We willen een gedeelte inzaaien dat aansluit op de zuidrand van de vijver, die in de luwte ligt en door de zon beschenen wordt. We willen in die rand ook wat bloeiende struiken aanbrengen (nectarsoorten). Die zijn ook voor de vlinders interessant, want die horen er ook bij. Door aansluitend het grasland rond de vijver in te zaaien (door zaaien) met bloemrijke soorten als Margriet, Rode klaver en andere soorten voorjaars- en zomerbloeiers.
Het idee is dat we aan de rand van de vijver ook een groot insecten hotel neerzetten, dat plaats biedt aan bijen, zweefvliegen en andere insecten. Omdat er ook veel vleermuizen jagen in de zomer, wordt zo een brede stimulans aan de biodiversiteit gegeven.

Vol, bekijk de alternatieven
Eslawâld 21
9269 VH FEANWÂLDEN
Route
Zaterdag 16 maart
09:30 - 18:00
0 / 10 beschikbaar

Resultaat

Meer bijen en vlinders bij ons in de buurt, omdat ze met uitsterven worden bedreigd, en dat wij het belangrijk vinden hier als buurt een steentje aan bij te dragen.

Contact

Buurtcommissie De Feanbewenners
mevrouw
 
J.
 
van der Ploeg