Bijenwerkdag: terras en omgeving Boppeslach aanpakken en bijenvriendelijk maken.

Ons zomerdorpshuis Boppeslach is bijna compleet gerenoveerd met vrijwilligers. Nu willen we graag het terras opknappen en voorzien van plantenbakken en beplanting die vriendelijk zijn voor de wilde bijen en andere insecten. We willen de 10 bijenhotels klaarmaken voor de zomer. We gaan bloembakken maken en bloemen en struiken planten die voedsel bieden voor de insecten. Ook gaan we snoeiwerkzaamheden uitvoeren rond het sportveld om takkenwallen te maken die dienen als schuilplaatsen voor de insecten.

Inschrijven
Tsjerkebuorren 58
8843 KE SPANNUM
Route
Zaterdag 16 maart
10:00 - 13:00
4 / 20 beschikbaar

Resultaat

Een opgeknapt terras met bloembakken en bloembedden met struiken en planten die goed zijn voor de insecten.
Takken wallen in de bomenstrook rond het sportveld.
Bloembakken rond het jeu de boules baan.
Insecten hotels klaar maken voor de zomer.

Bijzonderheden

U komt bij de zomerdorpshuis Boppeslach dat bij de sportvelden via de ingang halverwege de Tsjerkebourren. Let op het bordje Sportvelden.

Contact

mevrouw
 
A.G.
 
de Haan