Bijenwerkdag: bloemenweide inzaaien

Zaaiklaar maken grasmat en inzaaien bijenbloemenweide
Locatie kruispunt Lange Ein & Het Hou
Plaatselijk belang & PKN Kerk Langezwaag

Nader bericht van Plaatselijk Belang en de kerk:
Het lukt ons niet om het komende weekend dit te organiseren. De regen helpt ook niet mee ;). Er is wat meer uitzoek- en regelwerk nodig. Maar we willen zeker binnenkort de bloemen gaan zaaien.
Houd de Facebookpagina van Plaatselijk Belang en de kerk in de gaten of benader ons met uw vragen.

Inschrijven
't Hou 2
8404 GH LANGEZWAAG
Route
Zaterdag 16 maart
12:00 - 16:00
8 / 12 beschikbaar

Resultaat

Eerste stap naar buurttuin/bijentuin Langezwaag

Bijzonderheden

Aanpak kruispunt - bijvriendelijker maken