Bijenwerkdag: Bijen- en vlinderlint aanleggen

Bermen, stukken grond en bloembakken worden omgeploegd, voorbereid en ingezaaid met zaden voor bloemenmengsels.

Deze stroken grond met bloemen moeten worden onderhouden en duidelijk worden afgezet. Ook is het nodig om bordjes met uitleg te maken en erbij te plaatsen.

Inschrijven
Oenemawei 4
8542 AE TERKAPLE
Route
Zaterdag 16 maart
09:30 - 16:00
10 / 20 beschikbaar

Resultaat

- Bijen (en andere insecten) krijgen zo meer voedsel aangeboden (biodiversiteit).
- Creëren van meer bewustzijn op dit gebied.
- Heel mooi gezicht - al die bloemen - voor dorpsbewoners, fietsers en wandelaars.
- Met z'n allen, jong en oud, werken aan verbetering van je directe omgeving - fryske mienskip - gemeenschapszin.
- Schoolkinderen betrekken en educatie aan koppelen.

Bijzonderheden

Het gaat om de dorpen Akmarijp en Terkaple. We sluiten aan bij andere bijen- en vlinderlinten in Friesland (zie website). Het is de bedoeling om een steeds langer lint door Friesland / Nederland te creëren.