bijenwerkdag

Wilde bloemenzaden zaaien tussen Stationsweg en De Butewei’; betreft een wandelpad van 800 meter lengte ter hoogte van van de voormalige Sauna van Gorredijk; verbinding Gorredijk-Terwispel;
Gebied schoonmaken en opnieuw inrichten; ten grondslag van deze (kleine) actie ligt een compleet Biodiversiteitsplan, beslaat tijdsperiode ongeveer 3 jaar

Inschrijven
Stationsweg 94 omgeving
8401 DT GORREDIJK
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 13:00
11 / 20 beschikbaar

Resultaat

doel vergroten biodiversiteit; fraaie bloemen trekken insecten, bijen en vlinders aan; door scholen er bij te betrekken wordt een breder draagvlak gecreëerd voor natuurbeleving en natuurbehoud