Bewegwijzering en parkeerplaatsaanduiding

We willen onze bewegwijzering die we elk jaar plaatsen in Valkenswaard vernieuwen. Op dit moment gaat dat via hardboardborden in de vorm van een vlieger. Dit willen we nu gaan maken van plaatmateriaal. Verder is er op grond van de vergunning van de gemeente Valkenswaard de verplichting om aan de openbare weg het parkeren te verbieden. Ook daarvoor moeten borden worden gemaakt. Als we de borden niet plaatsen zou er bij een calamiteit een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan voor zowel het festival als ook de omwonenden.

Vol, bekijk de alternatieven
Servatiusdal 13
5551 CK VALKENSWAARD
Route
Zaterdag 16 maart
09:00 - 16:00
0 / 5 beschikbaar

Resultaat

Realiseren van de vernieuwde borden die dan in het eerste weekend van mei kunnen worden geplaatst.

Bijzonderheden

Werkzaamheden worden uitgevoerd door het voltallig bestuur van de stichting te weten 3 personen. Verder geen bijzonderheden.