Informatie voor gemeenten

Goedlopend vrijwilligerswerk is belangrijk voor elke gemeente. NLdoet is een landelijk evenement waarmee lokaal vrijwilligerswerk wordt gepromoot en waarbij gemakkelijk kan worden aangesloten. Het is ook een laagdrempelige manier om als gemeentelijke organisatie te starten met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen of om te laten zien wat u al op dat terrein doet.

Wat kunt u doen?
U kunt met uw medewerkers, de gemeenteraad of het college van B&W zelf vrijwilligerswerk doen. De burgemeester of wethouder kan ook een actieve rol spelen in de promotie vooraf. Bijvoorbeeld door als ambassadeur vrijwilligersklussen te werven of lokaal de officiële aftrap te geven van NLdoet.
Ook kunt u:

* steunpunten vrijwilligerswerk stimuleren mee te doen door hen financieel te ondersteunen
* middelen en faciliteiten beschikbaar stellen aan organisatoren van vrijwilligersactiviteiten
* uw netwerken en mediarelaties betrekken en inzetten
* uw specifieke kennis aanbieden door advies te geven aan een vrijwilligersorganisatie.

Wat levert het op?
Meedoen is goed voor de samenleving en daarmee voor uw gemeente. U versterkt uw relaties met lokale vrijwilligers. Door zelf mee te doen, geeft u als gemeente een goed voorbeeld. Dat is goed voor uw imago en de steun voor de lokale politiek. Het kan u ook bedrijfsmatig veel opleveren, zoals gemotiveerde medewerkers, blikverruiming, toegang tot nieuwe netwerken en gratis positieve media-aandacht door mee te liften op de publiciteit van een landelijk gerenommeerd evenement. Daarnaast is het inspirerend en leuk!
 

Zelf een klus initiëren?
U kunt zelf contact leggen met (vrijwilligers)organisaties of een vrijwilligerscentrale inschakelen. Zij hebben ervaring met het organiseren van activiteiten en kunnen u werk uit handen nemen.