FAQ - Campagne

Wordt er landelijk campagne gevoerd?
Natuurlijk voert het Oranje Fonds ook dit jaar weer een grote campagne op radio en televisie om NLdoet bij iedereen onder de aandacht te brengen. De campagne start half januari 2017 en is gericht op groepen zoals families, collega's, (sport)teams en serviceorganisaties zoals Rotary en Lions. Al deze enthousiaste groepen zoeken natuurlijk leuke en goede klussen, bij u bijvoorbeeld! De campagne wordt versterkt als u ook in uw omgeving zegt dat u deelneemt aan NLdoet en vrijwilligers zoekt.

Wordt er ook in mijn woonplaats in de media aandacht aan NLdoet besteed?
De kans is groot dat ook in uw woonplaats in de krant een artikel verschijnt en op de lokale radio de radiospot te horen is. Maar u kunt natuurlijk ook zelf samenwerking zoeken met de lokale media. Als u een leuke ativiteit heeft of er een VIP komt, vinden zij het ook leuk om er aandacht aan te besteden. Stuur hen een persbericht of bel even. Tips voor publiciteit vindt u in de toolkit.

Terug naar alle FAQ's