Financiële bijdrage

NLdoet vindt komende editie plaats in maart 2024. Van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 is het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor een NLdoet 2024 activiteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,-. Voor ons budget geldt: op = op!

 

Let op: Het is helaas niet meer mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen. Het budget is op.

Het Oranje Fonds maakt toegekende bijdragen 2 á 3 weken voor NLdoet naar de organisaties over. Dan worden ook de promotiepakketten verzonden. De publiekscampagne om vrijwilligers te werven start half januari. 

Let op: je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je een activiteit op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra stap in Mijn Oranje Fonds. Ons team beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen en voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 6-8 weken uitsluitsel.

Algemene criteria bijdrage NLdoet

Ook in 2024 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet activiteiten. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op om organisaties te helpen, maar hebben zij ook middelen om hun activiteiten uit te laten voeren. De maximale bijdrage is € 350,- en kan worden aangevraagd van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 (Let op: op = op). 

Aanvragers moeten aan alle onderstaande voorwaarden voldoen

 1. De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen zakelijke bankrekening. Zorginstellingen met een andere rechtsvorm kunnen ook een aanvraag indienen. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname;
 2. De activiteit past bij het karakter van NLdoet: de organisatie zoekt tijdens 15 en/of 16 maart 2024 NIEUWE vrijwilligers (die niet al verbonden zijn aan de organisatie) die iets concreets doen ten behoeve van jullie organisatie en/of doelgroep 
 3. Per adres/locatie kennen wij maximaal €350,- toe. Een uitzondering geldt voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of multifunctionele accommodaties. Als jullie organisatie meerdere locaties heeft, kun je per locatie een bijdrage aanvragen, voor maximaal 20 locaties;
 4. De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
 5. De kosten moeten in verhouding staan tot de activiteit en de benodigde vrijwilligers. 
 6. De aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door de sociaalmaatschappelijke organisatie waar de activiteit plaatsvindt, niet door de organisatie die eventueel de vrijwilligers levert. 
 7. Jullie organisatie heeft geen openstaande posten van voorgaande aanvragen. 
 8. NLdoet activiteiten vinden plaats bij (sociaal-)maatschappelijke organisaties, niet bij particulieren. Uitzondering hierop zijn NLdoet activiteiten georganiseerd door maatschappelijk intermediairs in vrijwilligerswerk. 

TIP: Plan je een grote NLdoet dag? Meld de verschillende deelactiviteiten aan. Deze kunnen verschillende mensen aanspreken, zo vergroot je de kans op meer vrijwilligers. Let wel; wij kennen maar 1 keer de maximale financiële bijdrage toe. 

TIP: Jullie organisatie kan natuurlijk ook meedoen aan NLdoet zonder bijdrage. Zolang de activiteit op de website staat aangemeld, ontvang je  een gratis promotiepakket op het door jullie opgegeven adres. Hierbij geldt: 1 pakket per organisatie, zo lang de voorraad strekt.

Wat vergoeden we

 • Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, bomen en struiken, klein ijzerwaar etc; Vermeld bij de aanvraag nauwkeurig de benodigde hoeveelheden en het aantal ruimtes, zo kunnen wij de bijdrage goed bepalen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbrillen, oorbeschermers, stofkapjes etc.): maximaal €100,-;
 • De aanschaf van alleen deze kant-en-klare goederen die tijdens de activiteit gebruikt of gemonteerd worden: kasten, gordijnen en rails, vloerbedekking, lampen en armaturen en opbergbakken voor opruim/sorteerklussen.
 • De aanschaf of huur van klein niet-elektrisch (tuin)gereedschap, zoals afvalprikkers, harken, bezems, scheppen, snoeischaren, maximaal €100,-;
 • Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines;
 • Eten/drinken voor de vrijwilligers: maximaal € 50,-;
 • Kosten voor schoonmaakmiddelen, maximaal € 50,-;
 • Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in jullie buurt of dorp. Bij deze activiteiten mag je maximaal € 300,- besteden aan eten en drinken (inclusief catering voor de vrijwilligers).
 • Huur van een locatie, maximaal €100,-.

Uitsluitend voor organisaties waar mensen met een fysieke of mentale beperking wonen of dagbesteding krijgen:

 • Kosten voor een uitstapje, zoals de huur van de bus en entreegelden - mits het organiseren van uitjes niet tot de kernactiviteiten van de organisatie behoort;
 • Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers en visagisten in het kader van een verwen(mid)dag: maximaal € 150,-;.
 • Grote zorginstellingen met veel locaties mogen voor maximaal 20 activiteiten een bijdrage aanvragen. 

Uitsluitend voor maatschappelijk intermediairs in vrijwilligerswerk:

 • Kosten voor een activiteit bij een hulpbehoevende particulier: maximaal € 150,-- per activiteit, mits de werkzaamheden tot de kernactiviteiten van de organisatie behoren.

Wat vergoeden we in ieder geval niet

 • Activiteiten of organisaties die niet voldoen aan alle genoemde criteria;
 • De aanschaf van anders dan bovengenoemde kant-en-klare goederen en gebruiksartikelen;
 • Materiaal om de locatie te versieren;
 • Prijsjes voor bingo’s of andere spellen;
 • Kosten van drukwerk, foto's of promotiemateriaal;
 • Kosten voor cadeautjes/bedankjes, workshops of trainingen voor vrijwilligers.

Administratie

Ongeveer 2 à 3 weken voor NLdoet worden de toekenningen uitbetaald, onder vermelding van NLdoet 2024 en het projectnummer. 

Let op: Bewaar alle bonnen goed. Het Oranje Fonds kan je vragen om deze aankoopbewijzen en 3 foto's van de activiteit ter verantwoording toe te sturen. Vlak na NLdoet hoor je of je in de steekproef zit en een verantwoording moet indienen.