Terug naar klusoverzicht

De Heinis in oude glorie herstellen

Herven 70, 5232 NJ 's-Hertogenbosch
Zaterdag 11 maart 9:00 - 12:00 8 van de 30 Buitenklus
Aanmelden voor klus

Omschrijving

De Heinis is een uniek gelegen natuurgebied middenin de bebouwing van Den Bosch. Het natuurgebied bestaat een oude, voormalige Maasdijk met links en rechts een aantal wielen, die ontstaan zijn door dijkdoorbraken in het verleden. De oude dijk vormt een scheiding van grondsoorten: ten noorden kleigrond (afzettingen van de Maas) en ten zuiden schrale zandgrond. Door deze variatie in grondsoorten en waterpartijen is een grote variatie in flora en fauna ontstaan. In de loop van de tijd zijn de kleinere wielen gaan verlanden en dichtgroeien en de omliggende graslanden gaan verruigen. Daardoor zijn kwetsbare plantensoorten in het gedrang gekomen waardoor de soortenvariatie in planten en dieren afneemt.
Een klein groepje vrijwilligers / buurtbewoners verricht een morgen in de week diverse onderhoudswerkzaamheden in de Heinis. Tijdens de NL Doet op zaterdag 11 maart kunnen met name de buurtbewoners mee helpen om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Resultaat

Door zagen, snoeien en maaien krijgen kwetsbare planten- en soorten weer meer kans waardoor de biodiversiteit kan toenemen. Meer variatie in de natuur is niet alleen voor de flora en fauna van belang, maar ook voor de mens. Als er bijvoorbeeld minder bestuivers, zoals bijen, zijn kan op termijn de voedselvoorziening gevaar lopen. Maar ook 'veel dichter bij huis': in een meer gevarieerde natuur valt er ook veel meer te genieten voor buurtbewoners en wandelaars in de Heinis.

Bijzonderheden

Verzamelen op de Hervensedijk, tegenover de volkstuinen, 's-Hertogenbosch.